Baza o chorobach akit

Powszechna informacja o SA i VKH

Na chwilę obecną nie ma w Polsce bazy psów, w której odnotowuje się zachorowania i nosicielstwo chorób genetycznych. Jednak dla dobra rasy coraz częściej jawi się potrzeba stworzenia takiej bazy danych, która byłaby pomocna przede wszystkim hodowcom akit. Informacja o obciążeniach genetycznych u przodków psa czy suki pozwala na przemyślane i rozważne kojarzenie osobników. Oczywiste jest, że taka informacja wymaga otwartego potraktowania faktu istnienia w rasie chorób genetycznych, aprzede wszystkim uczciwego i rzetelnego podejścia ze strony hodowców i właścieli akit.

Jako miłośnicy rasy mamy nadzieję, że w przeciągu kilku lat taka baza chorób akit w Polsce powstanie. Obciążenia dziedziczne są faktem, którego nie można pomijać. Rzetelne i merytorycze podejście wymaga skorygowania powszechnego twierdzenia, że "akita to rasa zdrowa". Przysłowiowe zamiatanie temtu pod dywan jest niezwykle krótkowzroczne i może spowodować to, że z powodu przypadkowego rozmnażania, choroby genetyczne, w tym SA i VKH jeszcze bardziej rozpowszechnią się, a obawa przed problemami zdrowotnymi przewyższy sympatię jaką cieszą się akity, a tym samym ich popularność zmaleje.

Bazy chorych psów w innych krajach

Fińska baza akit SA / VKH

Baza finska

Francuska baza akit SA / VKH

Francuska baza SA      Francuska baza VKH

Włoska baza akit SA / VKH
 
Wloska baza SA      Wloska baza VKH

Mapa polecanych hodowców akit japońskich

Poniżej prezentujemy hodowle gdzie według naszej wiedzy można nabyć zdrowe psy i gdzie hodowcy przywiązują wagę do eliminowania niewłaściwych lini,
oraz w wypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów współpracują w pełnym zakresie z nabywcami psów .